Over mijn werk,


  In praktisch al mijn schilderijen/landschappen is een weg met overdreven
  perspectief geschilderd en heeft 'deze weg' een inhoudelijke
  symbolische betekenis.
  Inspiratie voor 'deze weg' is één van de laatste werken van
  Vincent van Gogh: "Kraaien boven het korenveld".
  Van Gogh gaf dit schilderij een dramatische geladenheid die rechtstreeks
  voortkwam uit de toestand van neerslachtigheid waarin hij verkeerde.
  Zijn "weg" (te gaan) leidt naar droefheid en eenzaamheid.
  Ik gebruik in mijn werk dezelfde weg(perspectief) in het landschap
  maar probeer het beeld een positieve wending te geven.
  Mijn weg (te gaan) leidt wel naar ruimte en positiviteit.
  Alleen zijn kan dan juist prettig zijn en door de veelal
  aanwezig geschilderde palen is er altijd 'een weg' terug,
  zij geven houvast/stabiliteit, een gangbare route in ons leven.

Klik voor een vergroting

Klik voor een vergroting Recente publicatie over Mijn werk in het blad 50VitaalPlus
  In mijn recenter werk wordt duidelijk dat het niet alleen over de menselijke
  onmacht gaat. Er gaat voor mij ook liefde en tederheid vanuit.
  Het mensbeeld komt in mijn werk tot uitdrukking in het verhalende element
  van de voorstelling. Ik schilder mijn figuren veelal van achteren waardoor
  ze als mens herkenbaar zijn en niet als specifiek individu.
  Daarbij vind ik het belangrijk dat ze een bepaalde uitdrukking hebben
  die een karakter of emotie zichtbaar maakt.
  Ik neem wel een vrije houding aan ten opzichte van de realiteit.
  Dat geeft mij de ruimte om vanuit een puur persoonlijke beleving te reageren.
  De door mij gehanteerde schildertechniek is dus heel belangrijk.
  Daarmee stuur ik mijn blik maar ook die van de objectieve kijker.
  Het hele spectrum boeit mij en deze probeer ik naar
  ik hoop met 'zichtbaar' plezier te bespelen.

Klik voor een vergroting

Klik voor een vergroting


Hans Pruijn.


Opleiding: Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem (1979 t.m. 1984)

Daar beweegt iets De Herenclub De Handelsreiziger Tango